Home Оголошення Інформація  конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою...

Інформація  конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою Новенської селищної ради м.Кропивницького

181

Інформація конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою Новенської селищної ради м.Кропивницького про оголошення повторного конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, які будуть залучені для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, права оренди на які пропонуються для продажу на земельних торгах

 

  1. Мета проведення робіт : виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, права оренди на які пропонуються для продажу на земельних торгах.
  2. Дані про земельні ділянки: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, продаж права оренди для розміщення автостоянки, орієнтовна площа земельної ділянки – 0,1200 га, місце розташування : м. Кропивницький, смт. Нове,  вул. Мурманська (біля земельної ділянки по вул. Мурманська, 3А)
  3. Умови конкурсу : Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститься підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт х конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт ( у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів :

– заява на участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р. № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 р. за № 1655/21967 ( далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державний орган податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи – підприємця); згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи; копії ліцензії;

– копії кваліфікаційних документів інженерів – землевпорядників;

-інформація про виконані проекти землеустрою за останні 24 місяця;

-проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому , зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік  документів і матеріалів, які будуть представлені за результатом виконання робіт. ‘

Конкурс з відбору суб’єктів господарювання для виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою проводиться окремо по кожній земельній ділянці.

  1. Строк подання конкурсної документації: до «16» жовтня 2018 року (включно).
  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

25491, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада.

  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться

«23» жовтня 2018 року о 10.00 за адресою : Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, зал засідань.

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефоні:

Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, каб. 3, телефон для довідок (0522) 31-99-26,  контактна особа -.Масленников Вадим Володимирович