Home Оголошення  Інформація Новенської селищної ради м. Кіровограда про повторного проведення конкурсу з відбору виконавця...

 Інформація Новенської селищної ради м. Кіровограда про повторного проведення конкурсу з відбору виконавця робіт з оцінки землі

97
 1. Мета проведення робіт : проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка пропонуються для продажу у власність на земельних торгах.  
 1. Дані про земельну ділянку: землі житлової та громадської забудови, продаж земельної ділянки у власність для розміщення приміщення по різкі скла, площа земельної ділянки – 0,0100 га , місце розташування : м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів, 17 Б. Кадастровий номер 3510166900: 09 :096 : 0042.
 1. Умови конкурсу : Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки землі» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

 У конверті мають міститься підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт ( у календарних днях).

 Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 1. Перелік підтвердних документів :
 • заява на участь у конкурсі з відбору виконавця робіт з оцінки землі за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р. № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 р. за № 1655/21967 ( далі – Порядок);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державний орган податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
 • копія установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ ( для претендента – юридичної особи);
 • копія ліцензії;
 • копія кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;
 • інформація про кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок , складених за останні 24 місяця ;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому , зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних , які має надати організатор земельних торгів, перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатом виконання робіт.
 1. Строк подання конкурсної документації : до 15 липня 2016 року ( включно).
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 25491, Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада.
 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20 липня 2016 року о 10.00 за адресою : Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів,3, Новенська селищна рада, зал засідань.
 1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефоні : Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, каб. 4, телефон для довідок (0522) 30-25-45, 050-19-49-123, контактна особа – Жадейкіте Ліна Альбінасівна.