Home Оголошення Інформація Новенської селищної ради м. Кіровограда про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

Інформація Новенської селищної ради м. Кіровограда про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

86
 1. Мета проведення робіт : виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, права оренди на які пропонуються для продажу на земельних торгах.
 2. Дані про земельну ділянку: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, продаж права оренди для розміщення складських приміщень ( КВЦПЗ 11.02) , площа земельної ділянки 0,0240 га , місце розташування : м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Мурманська,29 Г .
 3. Умови конкурсу : Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

 У конверті мають міститься підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

 Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт ( у календарних днях).

 Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

 У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 1. Перелік підтвердних документів :
 • заява на участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із землеустрою за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р. № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 р. за № 1655/21967 ( далі – Порядок);
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державний орган податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ ( для претендента – юридичної особи;
 • копії ліцензії;
 • копії кваліфікаційних документів інженерів – землевпорядників;
 • інформація про виконані проекти землеустрою за останні 24 місяця;
 • проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому , зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, які має надати організатор торгів земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатом виконання робіт.
 1. Строк подання конкурсної документації : до “15″ липня 2016 року (включно).
 1. Поштова адреса, за якою подаються документи: 25491, Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада.
 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться “20″ липня 16 року о 11.00 за адресою : Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, зал засідань.
 1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефоні : Кіровоградська область, м. Кіровоград, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, каб. 4, телефон для довідок (0522) 31-99-47, 050-19-49-123, контактна особа – Жадейкіте Ліна Альбінасівна.