Home Оголошення Інформація Новенської селищної ради м. Кропивницького про результати проведення конкурсу

Інформація Новенської селищної ради м. Кропивницького про результати проведення конкурсу

257

Інформація конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою Новенської селищної ради м.Кропивницького про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення експертної оцінки для продажу земельної ділянки у власність

  1. Мета проведення робіт: проведення та затвердження в установленому законодавством порядку експертної оцінки для продажу земельної ділянки у власність.
  2. Дані про земельну ділянку: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для використання в комерційних цілях (розміщення СТО та допоміжних споруд) площа земельної ділянки – 0,3300  га, місце розташування: м. Кропивницький,смт. Нове,вул. Мурманська,29-а.
  3. Умови конкурсу : Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору виконавців послуг з оцінки земельних ділянок»  із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститься підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт х конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт ( у календарних днях).

Документи на конкурс приймаються протягом 20 календарних днів із дня публікації оголошення. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця робіт із відбору виконавців робіт з оцінки землі згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 р. № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 р. за № 1655/21967 ( далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган Державний орган податкової служби і мають відмітку у паспорті ( для претендента – фізичної особи – підприємця); згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з додатком 2 Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи; копії ліцензії;

– копію ліцензії на виконання землеоціночних робіт;

-копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювача та спеціалістів, які залучаються до виконання землеоціночних робіт та підписання звіту про експертну грошову оцінку землі;

-проект завдання на виконання  робіт з оцінки землі, в якому має бути зазначено вид документації з оцінки землі, яку пропонує розробити претендент, перелік  документів і матеріалів, які будуть представлені за результатом виконання робіт;

– бізнес-програму учасника конкурсу;

-конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт по оцінці землі, калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням, строк виконання робіт (подається в окремому запечатаному конверті).)

  1. Строк подання конкурсної документації: по «05» червня 2019 року(включно).
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи:

25491, Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада.

  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться

«17» червня 2019 року о 10.00 за адресою : Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, зал засідань.

  1. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефоні:

Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, каб. 3, телефон для довідок (0522) 31-99-26,  контактна особа –Семенюк Ганна Іванівна