Home Нормативні документи

Нормативні документи

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про звернення громадян”

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування…”

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ “Про затвердження Класифікатора звернень громадян”

Відповідно до ст. 40 Конституції України  громадяни  мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення та дати обгрунтовану відповідь.

Стаття 5 Закону України “Про звернення громадян” встановлює вимоги до звернення. Так у зверненні має бути зазначене прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладене громадянином і записане посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим , надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремо особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення , оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові із відповідним роз’ясненням не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

Відповідно до ст. 6 Закону України “Про звернення громадян” громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування українською чи іншою мовою, прийнятною для сторін.

Відповідно до ст. 8 Закону Укарїни “Про звернення громадян” письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами, а також таке,  з якого неможливо встановити авторство), визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Відповідно до ст. 20 Закону України “Про зверненя громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті,  які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у звененні питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює відповідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні не може перевищувати 45 днів.