Home Оголошення Оголошення про продовження терміну подання конкурсної пропозиції на надання послуг з вивезення...

Оголошення про продовження терміну подання конкурсної пропозиції на надання послуг з вивезення побутових відходів на території селища Нове.

234
  1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Новенська селищна рада.

Вулиця Металургів, буд. № 3, селище Нове, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25491.

  1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

4.1 Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території селища Нового.

Наявність матеріально-технічної бази, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення твердих побутових відходів, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

4.2 Вартість надання послуги з вивезення твердих побутових відходів.

4.3 Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

4.4 Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

  1. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення твердих побутових відходів:

послуги надають у межах селища Нового.

площа селища – 1373 га;

–   41 багатоповерхових будинків;

702 будинків приватного сектору;

– кількість контейнерних майданчиків – 15;

– кількість контейнерів об’ємом 0,6 м3 –   44 ;

– кількість контейнерів встановлено індивідуально в приватного сектору, об’ємом   м3 –_______штук;

– протяжність селищних доріг 14 км , із них 6 км. з твердим асфальтним покриттям;

– середня відстань вивозу твердих побутових відходів до звалища твердих побутових відходів м. Кропивницького  – 20 км.

  1. Вимоги до конкурсних пропозицій:

9.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

9.2. Конкурсна пропозиція друкується та підписується учасником або особою уповноваженою на право підпису від імені учасника, повноваження цієї особи зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки (за її наявності) учасника та підпис уповноваженої особи. Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи, що підписує пропозицію.

Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до організатора конкурсу та підписаних відповідним чином, несе учасник.

9.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

9.4. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

  1. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

– Спосіб подання конкурсних пропозицій – особисто або поштою.

– Місце подання конкурсних пропозицій – 25491 Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3.

– Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій – до 11 год. 00 хв. 14 червня 2019 року.

– Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

– Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

– Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

– Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

– Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.