Home Оголошення Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у смт. Новому

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у смт. Новому

319

Організатор конкурсу: Виконавчий комітет Новенської селищної радивул. Металургів, 3, смт. Нове, м. Кропивницького, 25491.

Прізвище, посада та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Семенюк Г.І. – заступник селищного голови з економічних питань,           тел.: (0522) 31-99-26;

Масленников В.В. – заступник селищного голови з юридичних питань Новенської селищної ради та  підвідомчих бюджетних установ,        тел.: (0522) 31-99-26.

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу;

  •   рівень забезпеченості учасника механізмами та обладнаннями для надання послуг;
  • наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
  • фінансова спроможність учасника конкурсу;
  • наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:

Для участі у конкурсі його учасники подають заяву, у якій зазначають:

фізичні особи – підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ.

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя–юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – фізичної особи – підприємця) (з 01 січня 2019 року).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо та включає оригінали або належним чином завірені копії наступних документів:

 розрахунок ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком та перелік складових послуги за наведеною в додатку 1 до конкурсної документації формою. Ціна на послугу включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку:

 довідка довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника механізмами та обладнаннями для надання послуг;

 довідка довільної форми, що містить інформацію про наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

 довідка довільної форми про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

 довідка, видана структурним підрозділом Державної фіскальної служби за основним місцем обліку платника податків про відсутність заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, що є дійсною на час подання пропозиції;

 фінансова звітність учасника конкурсу за останній звітний період;

 довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка містить дані про відсутність порушеної стосовно учасника конкурсу процедури банкрутства, у вигляді копії електронного документу, завіреної підписом уповноваженої особи та печатки учасника (за наявності).

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) передбачено, що відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії; засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо (по будинковий розрахунок).

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій. 

Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

Адреса будинку та номер

Сума заборгованості
станом на 01.04.2019 року, грн.

1. вул. Металургів, буд. 1; 12012,47
2. вул. Металургів, буд. 2; 15185,66
3. вул. Металургів, буд. 3; 9797,97
4. вул. Металургів, буд. 5; 8878,25
5. вул. Металургів, буд. 5а; 12370,90
6. вул. Туркенича, буд. 5; 2139,29
7. вул. Металургів, буд. 6; 7443,05
8. вул. Металургів, буд. 7; 6993,82
9. вул. Металургів, буд. 8; 7345,09
10. вул. Металургів, буд. 9; 13622,65
11. вул. Металургів, буд. 10; 15329,12
12. вул. Металургів, буд. 11; 8218,65
13. вул. Металургів, буд. 12; 10436,88
14. вул. Металургів, буд. 13; 4734,56
15. вул. Металургів, буд. 14; 7967,30
16. вул. Металургів, буд. 16;   10594,40
17. вул. Металургів, буд. 17; 6356,07
18. вул. Металургів, буд. 18; 13002,49
19. вул. Металургів, буд. 19; 14193,16
20. вул. Металургів, буд. 20; 9325,87
21. вул. Металургів, буд. 22; 16059,30
22. вул. Металургів, буд. 23; 10856,76
23. вул. Металургів, буд. 25; 8446,67
24. вул. Металургів, буд. 26; 10316,18
25. вул. Металургів, буд. 27; 6578,76
26. вул. Металургів, буд. 28; 6993,74
27. вул. Металургів, буд. 29; 14761,98
28. вул. Металургів, буд. 30; 22701,12
29. вул. Металургів, буд. 31; 18367,55
30. вул. Металургів, буд. 32; 23213,05
31. вул. Металургів, буд. 33; 23898,94
32. вул. Металургів, буд. 34; 12635,43
33. вул. Металургів, буд. 35; 39474,37
34. вул. Металургів, буд. 36; 32350,03
35. вул. Лисенко, буд. 3; 135,95
36. вул. Лисенко, буд. 4; 1969,90
37. вул. Лисенко, буд. 5; 345,37
38. вул. Лисенко, буд. 8; 672,28
39. вул. Мурманська 11. 619,08
Разом: 446344,10

Для отримання конкурсної документації просимо звертатися до Новенської селищної ради, вул. Металургів, 3, смт. Нове, м. Кропивницького, 25491.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій  –  до 16 год. 00 хв. 8 травня 2019 року.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться  10 травня 2019 року о 15 год. 00 хв. в залі засідань Новенської селищної ради.

Конкурсну документацію розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 червня 2016 року № 150.