Home Оголошення Положення збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території смт.Нового, м.Кропивницький

Положення збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території смт.Нового, м.Кропивницький

374

Це положення визначає порядок збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території смт.Нового, м.Кропивницький. Всі пропозиції або доповнення приймаються в письмовій формі за адресою: м.Кропивницький, смт.Нове, вул.Металургів, буд.№ 3, Новенська селищна рада каб.№ 1 з 8.00 до 17.00 год. в п’ятницю з 8.00 до 16.00 год. обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.

Додаток 1

 до рішення сесії селищної ради

 від _______________ №______

Положення збирання, перевезення, перероблення та
утилізації, відходів на території смт.Нового, м.Кропивницький

 1. Загальні положення

1.1. Дія Положення з організації збирання, вивезення та захоронення твердих побутових відходів ( далі – Положення) поширюється на діяльність, пов’язану із збиранням, вивезенням, переробленням, утилізацією, знешкодженням та захороненням твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних вiдходiв (далi – ТПВ).

1.2. Збирання, вивезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення ТПВ проводяться за єдиною планово-регулярною системою, відповідно до встановлених державних правил і норм.

1.3. Органiзацiя збирання, вивезення, перероблення, утилізації та захоронення ТПВ має бути раціональною, ефективною, економічно обґрунтованою, своєчасною i регулярною.

1.4. Поняття, що використовуються у Положенні вживаються у значеннях, які наведені у Законах України “Про житлово-комунальні послуги”, “Про благоустрій населених пунктів” та “Про відходи”, постанові Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», , вивезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів». наказі Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 11.08.08 №247 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації збирання

Наведені нижче основні терміни мають таке значення :

– виконавець суб’єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору;

– виробник – суб’єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

– відходи – будь-які речовини, матеріали i предмети, що утворюються у процесі людської діяльності, не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

– споживач – фізична особа або суб’єкти господарювання, які отримують або мають намір отримати житлово-комунальну послугу;

– побутові відходи – відходи, що утворюються в процесі життя i діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (крім відходів, пов’язаних з виробничою діяльністю підприємств) i не використовуються за місцем їх накопичення;

– великогабаритні відходи – тверді відходи, розміри яких перевищують 50 х 50 х 50 сантиметрів , що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об’ємом до 1,1 куб. метра;

– рідкі відходи – побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;

– тверді відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням;

– ремонтні відходи – залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, що утворилися під час проведення у житловому будинку, окремій квартирі, будинку громадського призначення капітального та поточного ремонту, перепланування, переобладнання, прибудови тощо;

– контейнери – збірники для накопичення твердих побутових вiдходiв; виготовляються з металу та полімерних матеріалів; стандартні контейнери місткістю від 0,12 куб.м до 1,1 куб.м – призначаються для твердих побутових вiдходiв, великогабаритнi мiсткiстю вiд 8 куб.м до 16 куб.м – для великогабаритних побутових вiдходiв;

– контейнерні майданчики – відведені місця для розміщення контейнерів і мають тверде покриття;

– система збирання та вивезення твердих i рiдких побутових вiдходiв – послiдовнiсть виконання технологiчних операцiй з вилучення, накопичення i розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених мiсцях та їх вивезення у пункти знешкодження;

– поводження з вiдходами – дiї, спрямованi на запобiгання утворенню вiдходiв, їх збирання, вивезення, зберiгання, оброблення, видалення, знешкодження i захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

– збирання вiдходiв – дiяльнiсть, пов’язана з вилученням, накопиченням i розмiщенням вiдходiв у спецiально вiдведених мiсцях чи об’ єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

– спецiально вiдведенi мiсця чи об’єкти – мicця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами;

– об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів;

– вивезення вiдходiв – транспортування вiдходiв вiд мiсць їх утворення або зберігання до місць видалення чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення;

– захоронення вiдходiв – остаточне розмiщення вiдходiв при їх видаленнi у спецiально вiдведених мiсцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив вiдходiв на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів;

– знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

– операції поводження з відходами – збирання, зберігання, вивезення, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

– розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об’єктах;

– планово-pегуляpна система – pегуляpне вивезення ТПВ з теpитоpії обслуговування відповідно до затвердженого графіку вивезення побутових відходів, погодженого з органами місцевого самоврядування; планово-регулярна система – поділяється на планово-подвірну та планово-побудинкову системи збирання ТПВ;

– утилізація відходів – використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

– прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку. визначена затвердженою схемою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

1.5. Методи та засоби збирання, зберігання, вивезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ обираються органами місцевого самоврядування з урахуванням складу та властивостей твердих побутових вiдходiв, їх річного обсягу утворення, кліматичних умов peгioну та iнших вимог. Організація поводження з ТПВ у селищі визначається цим Положенням.

1.6. Графік вивезення побутових відходів погоджується з органами місцевого самоврядування.

1.7. Новенська селищна рада, визначає виконавця послуг з організації збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів.

1.8. Послуги зі збирання, вивезення, захоронення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, надаються на підставі договору, який укладається з балансоутримувачем житлового фонду або уповноваженою ним особою, споживачем та виконавцем цих послуг.

1.9. Виконавці послуг зобов’язані транспортувати ТПВ тільки на об’єкти поводження з відходами.

1.10. Пiд час збирання, зберігання, знешкодження, захоронення ТПВ, в залежності від їх класу небезпеки, слiд керуватися санітарними правилами i нормами.

 1. Збирання.

 2.1. У селищі Новому збирання ТПВ здійснюється контейнерним та безконтейнерним методами.

 2.2. Безконтейнерний метод застосовується на тих територіях населених пунктів, де обмежена можливість проїзду сміттєвоза, його маневрування.

 2.3. За контейнерним методом:

         – у будинках де встановлені контейнерні майданчики, ТПВ слід збирати у контейнери на спеціально обладнаних контейнерних майданчиках;

 2.4. Збирання ТПВ здiйснюють:

         – за валовою системою – коли ТПВ збирають в один смiттєзбiрник-контейнер;

         – роздiльною – коли oкpeмi компоненти ТПВ збирають в рiзнi контейнери.

 1. Контейнери та контейнерні майданчики.

 

3.1. Місця розташування контейнерних майданчиків для розміщення контейнерів для збору твердих побутових та великогабаритних відходів визначаються балансоутирмувачем багатоквартирного житлового фонду або уповноваженою особою.

3.2. У виключних випадках, в районах забудови, де немає можливості дотримання встановлених норм для місць розміщення контейнерних майданчиків, місця розташування контейнерів визначається комісійно (за участю представників управління архітектури та містобудування міської ради, житлово-експлуатаційної організації на території якої розміщений контейнерний майданчик (КП «Новенське»), держпротспоживслужби у м.Кіровограді та представник Новенської селищної ради).

3.3. Забороняється перенесення діючих контейнерних майданчиків, а також встановлення контейнерів ТПВ на тротуарах, проїздах та інших не відведених для цього місцях. На кожний контейнерний майданчик виконавець розробляється паспорт.

3.4. На контейнери для збирання ТПВ та їх компонентів рекомендується наносити інформацію способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про:

назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, – у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера;

вид ТПВ – в середині на фронтальній стінці контейнера:

на контейнері для збирання скла – «Скло»;

на контейнері для збирання різних видів паперу – «Папір»;

на контейнері для збирання різних видів пластмас – «Полімери»;

на контейнері для збирання харчових відходів «Харчові відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання великогабаритних ТПВ «Великогабаритні відходи» (у два рядки);

у разі збирання ресурсоцінних складових ТПВ (паперу, скла, полімерів) в одному контейнері – «Вторинна сировина» (у два рядку).

Напис виду ТПВ доцільно виконувати за допомогою трафарету великими літерами, колір яких є контрастним до кольору контейнера. Для контейнерів ємністю до 0,75 м3 рекомендується висота букв тексту – 50 мм, ширина – 30 мм, товщина ліній букв – 5 мм. Рекомендуємий інтервал між буквами – 10 мм, інтервал між словами – 12 мм, між строками – 14 мм. Рекомендується кількість букв у строчці -11. Для контейнерів більшої ємності доцільно збільшити розмір букв тексту за умови збереження пропорцій.

3.5. Миття та дезінфекція контейнерів проводиться відповідно до вимог санітарних правил та норм виконавцем послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів.

Дезінфекція та миття контейнерів здійснюються виконавцем послуг зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів в місцях миття та дезинфекції спеціально обладнаного транспорту для вивезення твердих побутових відходів відповідно до санітарних правил та норм.

3.6. Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ТПВ та їх компонентів фарбується стійкими барвниками. Фарбування контейнерів виконується не рідше двох разів на рік – навесні і восени.

3.7. Не допускається спалювання ТПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках, у зв’язку з екологічною та санітарно-гігієнічною небезпекою.

3.8. Забороняється розміщення транспорту в межах проїзду до місця розташування контейнерного майданчика.

3.9. Для збирання твердих побутових вiдходiв застосовуються металевi або пластмасовi щільні контейнери залежно вiд типу смiттєвозiв. Застосування дерев’яних контейнерiв не допускається.

3.10. Кiлькiсть контейнерiв залежить вiд чисельностi населення, що їх використовує, норм накопичення вiдходiв та cтpоків їх зберiгання i повинна вiдповiдати фактичному накопиченню вiдходiв в періоди найбільшого їх виникнення.

3.11. Підприємства невиробничої сфери розміщують контейнери для збирання ТПВ, якщо об’єм їх утворення перевищує 0,35 м3 на добу. Якщо об’єм утворення ТПВ менше 0,35 м3 на добу, допускається використання на договірній основі контейнерів інших власників.

3.12. При тимчасовому зберiганнi вiдходiв у дворових збірниках повинна бути виключена можливiсть їх загнивання та розпаду. Тому строк зберiгання в холодну пору року від 0 до – 25 градусів та нижче повинен бути не більш нiж три доби, а при плюсовій температурі – щоденно.

3.13. Контейнерні майданчики для встановлення контейнерiв повиннi бути вiддаленi вiд житлових будинкiв, дитячих закладiв, спортивних майданчикiв та вiд мiсць вiдпочинку населення на вiдстань не менш ніж 20 м, але не більше 100 м.

Розмір контейнерних майданчиків повинен бути розрахований на встановлення необхідної кількості контейнерів.

Місце розташування тимчасового зберігання відходів на прибудинкових територіях узгоджується з Виконавчим комітетом Новенської селищної ради та Держпротспоживслужбою в м.Кіровограді.

3.14. Для збирання негабаритних вiдходiв застосовуються великогабаритнi контейнери мiсткiстю 8 куб.м i бiльше.

3.15. У разi вiдсутностi великогабаритних контейнерiв для великогабаритних вiдходiв балансоутримувач житлового фонду (уповноважена особа) або об’єднання спiввласникiв багатоквартирних будинкiв повиннi видiлити в установленому порядку на прибудинковiй територiї мiсце для тимчасового зберiгання негабаритних вiдходiв.

3.16. Колір контейнерів для збирання ТПВ зібраних за валовою системою має бути сірим.

3.17. Відповідальність за технічний і санітарний стан контейнерів, контейнерних майданчиків, майданчиків для великогабаритних відходів, чистоту і порядок навколо них несе виконавець послуги зі збирання, вивезення твердих, рідких побутових, великогабаритних та ремонтних відходів.

3.18. Після вивантаження ТПВ з контейнерів у сміттєвоз працівник організації – виконавця послуг, що проводить вивантаження, зобов’язаний прибрати територію, що була захаращена при навантажені.

3.19. У випадку складування ТПВ на контейнерному майданчику та за його межами, що виникло через зрив графіка вивезення ТПВ, ліквідацію звалища здійснює виконавець послуги з вивезення ТПВ у термін до 24 годин.

 1. Роздільне збирання окремих компонентів ТПВ.

4.1. Роздільне збирання – це метод збирання, за яким кожний компонент ТПВ, визначений для подальшого надходження на перероблення чи повторне використання (перероблювальні матеріали), збирається окремо у спеціальні контейнери.

4.2. Колiр контейнерiв має бути:

– сiрий – для збирання змiшаних ТПВ;

– жовтий – для збирання пластмасових вiдходiв;

– зелений – для збирання скла;

– бiлий – для збирання паперу;

– коричневий – для збирання харчових вiдходiв;

– помаранчовий – для збирання негабаритних вiдходiв;

– блакитний – у разi збирання ресурсоцiнних складових ТПВ (паперу, скла, пластмаси) у одному контейнерi.

4.3. Допускається здiйснення роздiльного збирання органiчних, в тому числi – харчових вiдходiв (з вивезенням їx на подальше бiологiчне перероблення) та решти ТПВ з подальшим їx сортуванням на сортувальних комплексах.

 1. Урни.

5.1. На площадках, парках, ринках, зупинках громадського транспорту, у входів в магазини, підприємства харчування (бари, кафе, тощо), підприємства побутового обслуговування, установи та організації міста, навчальнi заклади, лiкувально-профiлактичнi установи, у мiсцях органiзацiї вуличної торгiвлi, в торгових павiльйонах i кіосках встановлюються урни.

5.2. Встановлення та очищення урн відбувається відповідно до санітарних правил та норм. Розташування урн визначається відповідними органами (особами) комунального господарства, але не більше чим через 40 метрів в багатолюдних та 100 м – в малолюдних місцях.

5.3. Фарбувати урни рекомендується не рідше одного разу на рік у контрастний, яскравий колір, що не порушує загальної естетики об’єктів благоустрою території. На урни рекомендується наносити інформацію способом, що забезпечує її механічну стійкість, про:

назву або шифр організації, у власності якої знаходиться урна – у правому верхньому куті кожної бокової стінки урни,

назву або шифр організації, яка здійснює збирання та вивезення ТПВ з урни – посередині кожної бокової стінки урни.

5.4. Урни слід очищати від ТПВ в міру їх наповнення, але не рідше одного разу на добу.

5.5. Урни встановлюють й очищають за рахунок пiдприємств, організацій, установ, власникiв об’єктiв, на територiї яких вони знаходяться.

 1. Збирання великогабаритних та ремонтних відходів.

6.1. Великогабаритнi вiдходи, залишки вiд поточного та капітального ремонту квартир тощо слiд збирати на спецiально вiдведених майданчиках або в бункерах- накопичувачах i вивозити спеціально обладнаним транспортом для вивезення великогабаритних вiдходiв або звичайним вантажним транспортом.

6.2. Органiзацiї, пiдприємства та установи, якi є замовниками або виконавцями ремонтних робiт з будiвництва, капiтального ремонту, реконструкцiї та реставрацiї зобов’язанi забезпечити вивезення та розмiщення ремонтних вiдходiв, неущільненого грунту та відходів розкриття дорожнього покриття відповідно до вимог чинних санітарних правил.

6.3. Власники або орендарi житлових та нежитлових примiщень при виконанні ремонтних робiт повиннi не пiзнiше нiж за тиждень попередити житлово-експлуатацiйне пiдприємство, що обслуговує даний будинок, про намір виконання ремонтних робiт, погодити мiсце тимчасового розмiщення ремонтних вiдходiв та забезпечити їх видалення в спецiально вiдведенi мiсця за власні кошти і укласти договір на вивезення ремонтних відходів.

 1. Збирання рідких відходів.

7.1. Для збирання рідких відходів у неканалізованих домоволодіннях (підприємство, установа) обладнують вигрібні ями.

7.2. При наявності туалетів вигріб може бути загальним.

7.3. Дворові туалети повинні бути віддалені від житлових будинків, дитячих закладів, шкіл, дитячих майданчиків та майданчиків для відпочинку населення на відстані не менш ніж 20 і не більш 100 метрів.

7.4. В умовах децентралізованого водопостачання дворові туалети повинні бути віддалені від колодязів та каптажів на відстані не менше 50 метрів.

7.5. Забороняється скидати у вигрібні ями тверді побутові відходи (у тому числі пластмасу та скляну тару).

 1. Вивезення.

8.1. Вивезення ТПВ дозволяється тiльки спецiально обладнаними для цього транспортними засобами.

8.2. Великогабаритні вiдходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спецiалiзованого автотранспортного засобу, слiд вивозити спецiальним автотранспортом або звичайним вантажним тронспортом за окремими заявками виробникiв цих вiдходiв.

8.3. Вивезення ТПВ не повинно призводити до забруднення навколишнього природного        середовища.

 1. Транспортнi засоби для вивезення ТПВ.

9.1. Для вивезення ТПВ слiд використовувати тaкi транспортнi засоби:

а) за типом:

пристосованi для планово-побудинкової системи збирання ТПВ;

б) з механiзованим вивантаженням ТПВ з контейнерів;

в) за напрямком завантаження:

із боковим завантаженням з одним водiєм;

з фронтальним завантаженням для об’ємних контейнерiв.

г) за призначенням:

для вивезення ТПВ, зiбраних за валовою системою – смiттєвози;

для вивезення негабаритних вiдходiв – самоскиди,

для вивезення небезпечних вiдходiв – спецiалiзованi фургони;

для вивезення окремих компонентiв ТПВ – вантажiвки, самоскиди.

9.2. На спеціально обладнаних транспортних засобах розміщується логотип перевізника.

 1. Органiзацiя вивезення ТПВ.

10.1. ТПВ, зiбранi за валовою або роздiльною системами, перевозять за планово – регулярною та заявочною системою.

10.2. Планово-регулярна система передбачає регулярне вивезення ТПВ з територiї обслуговування з встановленою періодичностю та чітким маршрутним графіком з закрiпленням смiттєвозiв за певним районом обслуговування на договiрних засадах.

10.3. Планово-регулярна система подiляється на планово-подвiрну та планово-побудинкову системи збирання ТПВ. За заявочною системою перевозять великогабаритні вiдxоди, ремонтнi вiдходи та вуличний змет.

10.4. За заявочною системою власник житла або представник пiдприємства невиробничої сфери звертається до послуг спецiалiзованого пiдприємства кожного разу коли в них накопичується певна кiлькiсть незапланованого договором об’єму ТПВ. При цьому розрахунки за вивезення проводяться одноразово в цiлому за перевезений обсяг ТПВ.

 1. Основнi принципи органiзацiї планово-регулярної системи вивезення ТПВ.

11.1. Суб’єкти господарювання – споживачі послуг в обов’язковому порядку виготовляють санітарні паспорти ТПВ.

11.2. Представники пiдприємства перевіряють наведенi у санiтарних паспортах дані. Санiтарний паспорт додається до договору.

11.3. Основою для встановлення графіку роботи з вивезення є: загальна кiлькiсть ТПВ, що утворюються, вiдстань до мiсць обслуговування, наявна кiлькiсть, тип машин ­смiттєвозiв та їx продуктивнiсть, необхiднiсть обов’язкового додержання графiкiв вивезенняТПВ.

11.4. Для кожного сміттєвозу розробляється маршрут – послідовний порядок руху вiд одного до iншого об’єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження сміттєвоза.

11.5. Оперативне управлiння роботою смiттєвозiв здiйснює виконавець або уповноважена особа даного підприємства. Виконавець (уповноважена особа) має регулювати роботу смiттєвозiв на лiнiї з метою найбiльш ефективного їх використання i забезпечення своєчасного та якiсного виконання завдання, а також приймання оперативних заходiв для своєчасного усунення порушень нормальної роботи.

 1. Захоронення відходів.

12.1. Захоронення відходів та їх утилізація відбувається відповідно до Закону України «Про відходи».

12.2. Зібрані ТПВ транспортуються на спеціально відведені місця чи об’єкти для їх захоронення.

12.3. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території міста, на землях природоохоронного, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

 1. Контроль за організацією збирання, вивезення, захоронення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, що утворюються на території селища

13.1. Контроль якості послуг здійснюється шляхом перевірки дотримання стандартів, нормативів, норм, порядків і Правил комісією, утвореною з ініціативи чи за участю органу місцевого самоврядування та/або органу самоорганізації населення і членів правлінь об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельного кооперативу.

13.2. Контроль за збиранням, вивезенням, зберіганням, видаленням побутових відходів до місця захоронення та експлуатацією полігону по складуванню твердих побутових відходів селища Нове здійснює: комунальним підприємством та органи місцевого самоврядування.

13.3. Контроль за належною експлуатацією контейнерних майданчиків, урн, спеціально відведених місць для тимчасового складування великогабаритних, ремонтних відходів та прилеглих до них при будинкових територій здійснює: комунальним підприємством та органи місцевого самоврядування.

13.4. Контроль за належним санітарним станом контейнерних майданчиків, спеціально відведених місць для тимчасового складування великогабаритних, ремонтних відходів та прилеглих до них прибудинкових територій здійснює: комунальним підприємством та органи місцевого самоврядування.

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів      Щекатурін С.В.