Home Оголошення Повні розрахунки тарифу на вивезення ТПВ КП “Благоустрій селища Нового”

Повні розрахунки тарифу на вивезення ТПВ КП “Благоустрій селища Нового”

1914

Розрахунок планової собівартості вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів з урахуванням операцій поводження з побутовими відходами ( збирання, перевезення) КП «Благоустрій селища Нового»

1.Кількість накопичення твердих побутових відходів (ТПВ) за рік

Річний прогнозований обсяг   надання послуг згідно норм накопичення твердих побутових відходів:

Таблиця 1

 

 

Джерело утворення побутових відходів

Норма утворення на одну розрахункову одиницю  

Кількість

 

Всього

кг м3 т м3
Багатоквартирні будинки з наявністю усіх видів благоустрою, на одну людину 281,0 1,3 5800 1629,8 7540
Будинки приватного сектору з присадибною ділянкою на одну людину 460,0 1,4 850 391,0 1190
Гуртожитки, на одне місце 120,0 0,7 150 18,0 105
Дитячі навчальні заклади, на одне місце 70,0 0,3 350 24,5 105
Інші 30,0 136
Всього 2093,3 9076

 

  1. Витрати та вартість паливно-мастильних матеріалів

Збирання ТПВ та вивіз їх на міське звалище здійснюється сміттєвозом КО-413 на шасі автомобіля ГАЗ 53.

Періодичність надання послуг- щоденно від багатоквартирних будинків та один раз на тиждень від будинків приватного сектору.

Об’єм кузова сміттєвоза згідно технічних даних – 7,5 куб. м  , коефіцієнт ущільнення до 1,7. Враховуючи термін експлуатації автомобіля коефіцієнт ущільнення приймаємо 1,5.

Визначаємо кількість ходок необхідних для вивезення відходів на міське звалище

Таблиця 2

 

Всього

в тому числі
Багатоквартирні будинки Будинки приватного сектору Інші споживачі
Кількість накопичення відходів за рік, куб. м  

9076

 

7645

 

1190

 

241

Об’єм кузова з врахуванням ущільнення, куб. м  

11,25

 

11,25

 

11,25

 

11,25

Кількість ходок 807 680 106 21

 

Середній пробіг автомобіля при збиранні ТПВ становить

– багатоквартирні будинки  та інші споживачі 6км

– будинки приватного сектору  8км

Середній пробіг автомобіля при транспортуванні відходів на міське звалище становить 20км в одну сторону

Середній пробіг автомобіля при збиранні та транспортуванні ТПВ на міське звалище становить

– багатоквартирні будинки  та інші споживачі 46км

– будинки приватного сектору  48км

Річний пробіг автомобіля при збиранні та транспортуванні відходів на міське звалище становить:

Таблиця 3

 

Всього

в тому числі
Багатоквар-тирні будинки Будинки приватного сектору Бюджетні установи та інші споживачі
Кількість ходок 807 680 106 21
Середній пробіг автомобіля при  збиранні та транспортуванні ТПВ х 46 48 46
Річний пробіг автомобіля 37334 31280 5088 966

Згідно наказу Міністерства транспорту України «Про затвердження норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті» від10.02.1998року № 43

– норма витрат бензину на 100 км пробігу –  27,5 л

– норма витрат бензину на 100 км пробігу з  врахуванням терміну експлуатації автомобіля

становить 27,5 + 27,5 х 0,6 = 29,15 л

– норма витрат зрідженого нафтового газу на 100 км пробігу з врахуванням коефіцієнта становить 29,15 х 1,25 = 36,4 л

– норма витрат бензину  на завантаження та розвантаження кузова – 5,5 л

– норма витрат зрідженого нафтового газу на завантаження та розвантаження кузова –

5,5 х 1,25 = 6,9л

– норма витрат моторного масла 2,1 л на 100 л бензину.

– норма витрат моторного масла 1,68 л на 100 л зрідженого нафтового газу

Розрахунок потреби паливно-мастильних матеріалів на збирання та транспортування твердих побутових відходів на міське звалище на рік

Таблиця 4

Кількість газу Кількість моторного масла
на пробіг на роботу спец. обладнання Всього, л  

Норма витрат, л/100 л газу

 

 

 

Всього, л

загальний пробіг, км норма витрат,    л /100км кількість газу, л кількість завантажень норма витрат, л кількість газу, л
Багатоквартирні будинки 31280 36,4 11386 680 6,9 4692 16078 1,68 270
Будинки приватного сектору 5088 36,4 1852 106 6,9 731 2583 1,68 43
Бюджетні установи та інші споживачі 966 36,4 352 21 6,9 145 497 1,68 8
Всього 37334 36,4 13590 807 6,9 5568 19158 1,68 321

Вартість газу з врахування ПДВ становить10,90 грн./л

Вартість моторного масла М8В2  з врахування ПДВ становить 39,50 грн./л

Загальна вартість паливно-мастильних матеріалів за рік

Таблиця 5

Вартість газу, грн. Вартість масел, грн. Разом
кількість газу, л вартість

1 л газу

всього кількість масел, л вартість

1 л

всього
Багатоквартирні будинки 16078 10,90 175250,20 270 39,50 10665,00 185915,20
Будинки приватного сектору 2583 10,90 28154,70 43 39,50 1698,50 29853,20
Бюджетні установи та інші 497 10,90 5417,30 8 39,50 316,00 5733,30
Всього 19158 10,90 208822,20 321 39,50 12679,50 221501,70

3.Інші матеріальні витрати

. Вартість шини 8,25R20(240/508) становить 3000,00грн. Кількість шин в комплекті 6 штук. Вартість комплекту -18000,00грн. Норма середнього ресурсу пневматичних шин для автомобіля сміттєвоз становить55тис. км. Середньорічний пробіг автомобіля – 37334 км

Вартість шин в розрахунку на рік становить

37334 : 55000 х 18000 =12218,40грн.

Норма ресурсу акумуляторних свинцевих  стартерних батарей для автомобіля сміттєвоз становить 36місяців.   Вартість одного акумулятора – 2000,00грн.

Вартість акумулятора в розрахунку на рік

2000,00 : 36 х 12 = 666,67 грн.

Вартість запчастин приймаємо виходячи з фактичних витрат  за  попередні роки в сумі 5500,00грн.

Разом сума інших матеріальних витрат становить

12218,40+ 666,67 +  5500,00 =  18385,07грн.

  1. Амортизація

Сміттєвоз КО-413 ГАЗ 53 введено в експлуатацію в вересні 2019 року, рік випуску автомобіля 1992. Вартість автомобіля 11000,00 грн.

Амортизаційні витрати за рік складають 11000,00 х 5 = 2200,00 грн.

  1. Фонд оплати праці персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом

Нормативна кількість часу необхідна на повне завантаження сміттєвоза та перевезення ТПВ на міське звалище становить:

Таблиця 6

Пробіг ,

км

Норма часу, маш./год* Всього , маш./год
База-збір по території селища-пам’ятник 6 0,0480 0,288
Завантаження сміттєвоза х 1,12 1,12
Пам’ятник –вул. Мурманська 4,5 0,0263 0,118
Вул. Мурманська – міське звалище (ваги) 14,3 0,0480 0,686
Проїзд по території звалища для розвантаження сміттєвоза  

3,0

 

0,0441

 

0,132

Міське звалище (ваги) – вул. Мурманська 14,3 0,0480 0,686
Вул. Мурманська – АЗС – пам’ятник 5,0 0,0263 0,132
Пам’ятник – база 0,7 0,0480 0,034
Всього 44,2 х 3,196

* Примітка : Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України  «Про затвердження Норм часу на роботи із збирання та перевезення побутових відходів» від 01.06.2010року №170

Нормативна кількість часу необхідна на одне повне завантаження сміттєвоза та перевезення ТПВ на міське звалище з врахуванням підготовчо-завершальної роботи та часу на відпочинок і особисті потреби становить:

3,196+(3,196 х (4,3+10,0):100) = 3,653 люд./год

Нормативна кількість часу необхідна на повне завантаження сміттєвоза та перевезення ТПВ на міське звалище з врахуванням підготовчо-завершальної роботи та часу на відпочинок і особисті потреби в розрахунку на рік становить:

3,653 х (680+106+21) =   2948,00 люд./год

Витрати часу на технічне обслуговування автомобіля

Таблиця7

ЩО ТО1 ТО2 СО Всього
Трудомісткість на одне обслуговування, люд./год *  

0,63

 

2,9

 

11,7

 

16,48

 

х

Періодичність раз на зміну через 1500км через 7500км 2 рази на рік  

х

Кількість обслуговувань 354 25 5 2 х
Витрати часу,люд./год 223 72,5 58,5 33 387

* Примітка : Наказ Міністерства транспорту України «Про затвердження Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту» від 30.03.1998року №102

Витрати часу на планові ремонти   37334км : 1000км х 4,6 люд./год =  171,7 люд./год

Витрати часу на збирання, перевезення ТПВ, технічне обслуговування, планові ремонт          2948,0 + 387,0 + 171,7 = 3506  люд./год

Розрахункова кількість водіїв

3506,7 : 1993 =1,76чол.

Кількість водіїв згідно штатного розпису – 2 чол.

Місячна заробітна плата водія сміттєвоза згідно галузевої угоди

2102.00 х 1,6 х 1,94 =  6687,72 грн.

Доплата за класність в розмірі 25%

6687,72 х 0,25 = 1671,93грн.

Місячна заробітна плата з врахуванням доплати

6687,72 + 1671,93 = 8359,65 грн.

Річний фонд оплати праці водіїв

8359,65 х 12 х 2 = 200631,60 грн.

Річний фонд оплати праці підсобного працівника

4173,00 х 12 = 50076,00грн.

Всього річний фонд оплати праці

200631,60 + 50076,00 = 250707,60 грн.

  1. Нарахування на фонд оплати праці

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу становить 22% та складають за рік

250707,60 х 0,22 =  55155,67 грн.

7.Загальновиробничі витрати

Витрати на обслуговування виробництва

Зарплата оператора   2569,00 х 12 = 30828,00грн.

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  30828,00 х 0,22 = 6782,16 грн.

Всього 30828,00 + 6782,16 = 37610,16 грн.

Оплата праці загальновиробничого персоналу ( ремонт, охорона ) за місяць

2086,50  +  14224,00 =.16309,50 грн.

(слюсар 0,5ст.)    (сторож 3ст.)

Річний фонд оплати праці загальновиробничого персоналу

16309,50 х 12 = 195726,00 грн.

Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для загальновиробничого персоналу складають за рік

195726,00 х 0,22 =43059,72 грн.

Витрати на опалення,освітлення  виробничих приміщень становлять за рік

7550 Квт/год х 3,20 = 24160,00грн.

Всього  витрат 195726,00 + 43059,72 + 24160,00 = 262945,72 грн.

Коефіцієнт розподілу загальновиробничих витрат (сума витрат : ФОП персоналу)

262945,72 : (200631,60 + 26010,00 + 50076,00 )=0,95

( водії)       (екскаваторник)  (тракторист)

Сума витрат, що відносяться на послугу з вивезення ТПВ становить

200631,60 х 0,95 = 190600,02 грн.

Сума загальновиробничих витрат

37610,16 + 190600,02 = 228210,18 грн.

  1. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати приймаємо в розмірі 14,6 % планової виробничої собівартості.

  1. Загальний розрахунок планових витрат на послуги з вивезення твердих побутових відходів
Статті витрат Планова собівартість всього
Прямі матеріальні витрати – всього, у тому числі 239886,77
 –  паливно- мастильні матеріали 221501,70
 – матеріали (шини, акумулятори), запчастини 18385,07
 Прямі витрати з оплати праці 250707,60
Інші прямі витрати-всього, у тому числі 57355,67
 – внески на загальнообов’язкове державне  соціальне

страхування виробничого персоналу

 

55155,67

 – амортизація основних засобів 2200,00
Всього прямі витрати 547950,04
Загальновиробничі витрати 228210,18
 Адміністративні витрати 113319,36
   
Всього повна собівартість 889479,58
Обсяг твердих побутових відходів,куб. м 9076
Собівартість 1 куб. м ТПВ 98,00

Начальник  КП «Благоустрій селища Нового»                       Кигим С.В.

РОЗРАХУНОК тарифу на послуги з вивезення 1 куб. м твердих побутових відходів без  ПДВ  від упорядкованих багатоквартирних житлових будинків ( гуртожитків), мешканців приватного сектору та інших споживачів

Одиниця

виміру

Багатоквартирні житлові будин-ки(гуртожитки) Мешканці приватного сектору Бюджетна сфера, інші споживачі
Собівартість грн. 98,00 98,00 98,00
Рентабельність грн. 4,90 4,90 9,80
Разом грн. 102,90 102,90 107,80

Згідно рішення виконавчого комітету міської ради міста Кропивницького від 11 вересня 2019року  №522 « Про встановлення ТОВ «ЕКОСТАЙЛ»  тарифів на послуги із захоронення побутових відходів» становить 254,14 грн./т з ПДВ.

Вартість захоронення 1 куб. м відходів становить 254,14 х 0,23 = 58,45грн./ куб. м

РОЗРАХУНОК тарифу на послуги з  поводження з твердими побутовими відходами  без  ПДВ  від упорядкованих багатоквартирних житлових будинків ( гуртожитків), мешканців приватного сектору та інших споживачів

  Тариф на послуги

з вивезення ,

грн. /куб. м

Тариф на послуги

з захоронення,

 грн./ куб. м

Тариф на послуги з поводження з відходами,

 грн./ куб. м

Багатоквартирні житлові будинки (гуртожитки)  

102,90

 

58,45

 

161,35

Мешканці приватного сектору 102,90 58,45 161,35
Бюджетна сфера, інші споживачі 107,80 58,45 166,25

РОЗРАХУНОК вартості послуги з поводження з твердими побутових відходів без  ПДВ в розрахунку на одного мешканця в місяць

багатоквартирні будинки 161,35  х 1,3 : 12 = 17,48 грн.

приватний сектор 161,35 х 1,4 : 12 =  18,82 грн.

Начальник КП «Благоустрій селища Нового»                       Кигим С.В.

Комунальне підприємство «Благоустрій селища Нового» оголошує про розрахунок нових тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами

На сьогоднішній день КП «Благоустрій селища Нового» надає послуги за тарифами,

які були визначені рішенням Виконавчого комітету Новенської селищної ради від 16.07.2019року №68

Зміна тарифу на послуги з поводження з твердими побутовими відходами зумовлена наступними факторами

  • зміна транспортного засобу для вивезення твердих побутових відходів
  • підвищення тарифу на послуги з захоронення відходів на міському звалищі
  • приведення тарифів у відповідність до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019року №318

Структура собівартості на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

Статті витрат Діючий

тариф,

тис. грн.

Плановий тариф, тис.грн. Відхилення

%

Прямі матеріальні витрати – всього,

у тому числі

297,7 239,9 80,6
 –  паливно – мастильні матеріали 279,4 221,5 79,3
 – матеріали (шини, акумулятори), запчастини 18,3 18,4 100,5
 Прямі витрати з оплати праці 213,6 250,7 117,4
Інші прямі витрати-всього, у тому числі 71,2 57,4 80,6
 – внески на загальнообов’язкове державне  соціальне

страхування виробничого персоналу

 

47,0

 

55,2

 

117,4

 – амортизація основних засобів 24,2 2,2 9,1
Всього прямі витрати 582,5 548,0 94,1
Загальновиробничі витрати 150,2 228,2 151,9
 Адміністративні витрати 117,6 113,3 96,3
       
Всього повна собівартість 853,2 889,5 104,3
Обсяг твердих побутових відходів,куб. м 10072 9076 90,1
Собівартість 1 куб. м ТПВ 84,71 98,00 115,7

Порівняльний аналіз діючого та планового тарифів на послуги з поводження з твердими побутовими відходами

Категорія споживачів Діючий тариф Плановий тариф Відхилення
грн. %
вивезення
Населення багатоквартирних будинків 95,09 102,90 7,81 108,2
Приватний сектор 96,06 102,90 6,84 107,1
Інші споживачі 100,15 107,80 7,65 107,6
захоронення
Для всіх категорій споживачів 77,14 за тону 254,14 за тону 117,00 329,5
17,74 за куб. м 58,45 за куб. м 40,71 329,5
поводження з побутовими відходами
Населення багатоквартирних будинків 112,83 161,35 48,52 143,0
Приватний сектор 113,80 161,35 47,55 141,8
Інші споживачі 117,89 166,25 48,36 141,0

Періодичність надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків – щоденно, для мешканців приватного сектору – 1 раз на тиждень.

Тариф розраховано з урахуванням рентабельності: для населення 5%, інших споживачів 10%.

Новий розмір тарифу розрахований відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

« Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з відходами»

від 26.07.2006року №1010 (зі змінами).

Згідно з «Порядком інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності» затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.06.2018року №130 КП «Благоустрій селища Нового» приймає зауваження пропозиції фізичних та юридичних осіб протягом 10  календарних днів з дня розміщення цього повідомлення на сайті Новенської селищної ради ( nove-rada.gov.ua ) за адресою:

25491 м. Кропивницький , вул. Металургів,3 тел. 30-24-17, електронна адреса blagoustriy19@ukr.net