Home Мінюст ПРАВА СТУДЕНТІВ

ПРАВА СТУДЕНТІВ

584

В рамках загальнонаціонального правоосвітницького проекту Міністерства юстиції України «Я маю право» та з нагоди Міжнародного дня студента Фортечний районний у місті Кропивницькому відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області інформує про права студентів.

Відповідно до ст. 62  Закону України «Про вищу освіту»  студенти мають право на: вибір форми навчання під час вступу до закладу вищої освіти; безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; трудову діяльність у позанавчальний час; безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами закладу вищої освіти; безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами закладу вищої освіти у порядку, передбаченому статутом закладу вищої освіти; забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на строк навчання у порядку, встановленому законодавством; внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; участь у громадських об’єднаннях; участь у діяльності органів громадського самоврядування закладу вищої освіти, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради закладу вищої освіти, органів студентського самоврядування; навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету; зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” періодів навчання на денній формі навчання у закладах вищої освіти, аспірантурі, докторантурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства; безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством; канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік; отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; оскарження дій органів управління закладу вищої освіти та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти за денною формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання академічних та соціальних стипендій у встановленому законодавством порядку.

Проект «Я МАЮ ПРАВО!»  покликаний підвищувати рівень правової підготовки студентів, мотивації молоді до активної участі у розбудові правової держави, самореалізації та творчого розвитку. Знання своїх прав і вміння їх захистити є найкращим способом протистояти несправедливості.

ПОДАТКОВА ЗНИЖКА

ЩО ТАКЕ ПОДАТКОВА ЗНИЖКА?

Податкова знижка – це сума, на яку дозволяється зменшити розмір сплаченого особою податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у зв’язку з оплатою нею послуг навчання.

Витрати на військову кафедру та інші курси в закладах освіти не враховуються!

Витрати на навчання за кордоном в розрахунок податкової знижки не включаються!

Приватним підприємцям податкова знижка не надається!

ХТО МАЄ ПРАВО НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ?

Громадяни України, які оплачують навчання у закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти за себе або члена його сім’ї 1-го ступеня споріднення (батьки, чоловік/дружина, діти, у тому числі усиновлені)

ЯКІ ДОКУМЕНТИ  НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗНИЖКИ?

-Копія паспорта

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (крім фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

-Довідка про доходи за формою №3

-Копія договору з закладом освіти

-Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) про оплату навчання

-Оригінали документів, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб )

-Податкова декларація про майновий стан і доходи

-Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування

ЯК ОТРИМАТИ ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ НА НАВЧАННЯ?

  1. Оплатіть навчання та збережіть квитанцію для податкової про оплату
  2. Отримайте від роботодавця довідку про доходи
  3. До 31 грудня поточного року заповніть податкову декларацію про майновий стан та доходи за минулий рік
  4. Подайте документи на отримання знижки в ДФС за місцем реєстрації та отримайте податкову знижку