Home Оголошення Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

Про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

242

Інформація конкурсної комісії по відбору суб’єктів оціночної діяльності та виконавців робіт із землеустрою Новенської селищної ради міста Кропивницького про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення експертної оцінки для продажу земельної ділянки у власність

 1. Мета проведення робіт : виготовлення експертної оцінки для продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність.
 2. Дані про земельну ділянку: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, для розміщення виробничої бази, площа земельної ділянки – 0,2761 га, місце розташування: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Мурманська, 37 К

Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка « На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для проведення експертної оцінки для продажу земельної ділянки у власність » із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститься підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт х конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт, з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт ( у календарних днях).

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

 1. Перелік підтвердних документів :
 • заяву про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт з оцінки землі за встановленою формою;
 • копію установчих документів учасника конкурсу та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи), завірені належним чином;
 • копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • копію ліцензії на виконання землеоціночних робіт;
 • копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок оцінювача та спеціалістів, які залучаються до виконання землеоціночних робіт та підписання звіту про експертну грошову оцінку землі;
 • проект завдання на виконання робіт з оцінки землі, в якому має бути зазначено вид документації з оцінки землі, яку пропонує розробити претендент, перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатом виконаних робіт;
 • бізнес – програму учасника конкурсу;
 • конкурсна пропозиція щодо вартості виконання робіт по оцінці землі, калькуляція витрат, пов’язаних з виконанням, строк виконання робіт(подаються в окремому запечатаному конверті).

Конкурс з відбору суб’єктів господарювання для виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку проектів землеустрою проводиться окремо по кожній земельній ділянці.

 1. Строк подання конкурсної документації: до «24» квітня 2019 року (включно).
 2. Поштова адреса, за якою подаються документи: 25491, Кіровоградська область,  м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада.
 3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться «10» травня 2019 року о 10.00 за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, зал засідань.
 4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефоні: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Металургів, 3 , Новенська селищна рада, каб. 3, телефон для довідок (0522) 31-99-26, контактна особа – Семенюк Ганна іванівна