Home Реєстрація колективних договорів

Реєстрація колективних договорів

       Колективний догові́р – угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів — представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом. Колективний договір є результатом соціального партнерства та діалогу на локальному рівні.

Відповідно до ст. 2 Закону України “Про колективні договори і угоди” колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях (далі – підприємства) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Зміст колективного договору та порядок підписання визначено Законом України “Про колективні договори і угоди”.

Керуючись ст 9. Закону України “Про колективні договори і угоди” та постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

На території смт.Нове  питання повідомної реєстрації колективних договорів віднесено до компетенції Новенської селищної ради.

Для здійснення реєстрації колективного договору:

Одна із сторін колективного договору надає до Новенської селищної ради:

  • 3 автентичні екземпляри підписаного та відповідним чином оформленого (наявність титульної сторінки, нумерації сторінок, прошнуровано, скріплено печаткою та підписом) колективного договору;
  • лист – звернення.

Один екземпляр, наданого на реєстрацію колдоговору,  надається спеціалісту (юристу) Новенської селищної ради для його розгляду на відповідність законодавству та у разі виявлення порушень надання рекомендацій стосовно їх усунення.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження договору до реєструю чого органу –Новенської селищної ради.

Після перевірки договору на відповідність законодавству спеціалістом (юристом) проводиться його реєстрація шляхом розміщення напису на титульній або першій сторінці кожного примірника договору та внесення відповідного запису до реєстру колективних договорів.

У разі реєстрації договору менш як 14 робочих днів реєструючий орган повідомляє про це одну із заявника. В іншому випадку заявник повинен з‘явитися до Новенської селищної ради  (каб. 5 селищної ради) на

15 робочий день з дня, наступного після надання договору на реєстрацію, для отримання під підпис своїх екземплярів договору та у разі наявності рекомендацій щодо його змісту.

Для здійснення реєстрації змін чи доповнень до колективного договору одна із сторін колективного договору надає до Новенської селищної ради:

  • 3 автентичні екземпляри підписаного та відповідним чином

оформленого (наявність титульної сторінки, нумерації сторінок, прошнуровано, скріплено печаткою та підписом) колективного договору;

  • 1 екземпляр договору, до якого вносяться зміни чи доповнення;
  • по 1 екземпляру  зміни чи доповнень, які вносились з початку дії договору (у разі їх реєстрації);
  • лист – звернення.

Порядок реєстрації змін чи доповнень до колективного договору аналогічний порядку реєстрації самого договору.

 

Перелік підприємств, установ та організацій, розташованих на території смт. Нове, яким Новенською селищною радою здійснена повідомна реєстрація колективних договорів (змін, доповнень до колдоговорів)

 

 

 

№№

п/п

Назва підприємства, установи та організації

Дата повідомної реєстрації

1. Новенська селищна рада м. Кіровограда (зміни) 25.01.2016 року
2. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №74 «Золотий півник» (зміни) 06.06.2016 року
3. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №16 «Дружба» (зміни) 07.06.2016 року
4. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №16 «Дружба» (зміни) 07.12.2016 року
5. Комунальне підприємство «Новенське» Новенської селищної ради 12.05.2017 року
6. Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №16 «Дружба» 25.05.2017 року
7. Школа естетичного виховання «В гостях у казки» Новенської селищної ради 03.07.2017 року
8. Центр дитячої та юнацької творчості «Центр – Юність» Новенської селищної ради 03.07.2017 року
9. Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №74 «Золотий півник» Новенської селищної ради 03.07.2017 року
10. Комунальне підприємство «Новенське» Новенської селищної ради  (зміни) 09.11.2018 року
11. Новенська селищна рада (зміни) 13.12.2018 року