Home Розпорядження селищного голови

Розпорядження селищного голови

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від  3  серпня  2016 року                                                                     № 104-о/д

Про проведення  перевірки відповідно до Закону України «Про  очищення влади» у Новенській селищній раді

 

       Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №1025-р:

  1. Провести перевірку достовірності відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 закону (далі – перевірка), щодо посадових осіб місцевого самоврядування Новенської селищної ради (крім виборних посад), визначивши 3 серпня  2016 року днем початку проведення перевірки.
  1. Визначити керуючого справами виконавчого комітету Шаповал О.С. відповідальною за здійснення перевірки, передбаченою Законом України «Про очищення влади», стосовно посадових осіб місцевого самоврядування Новенської селищної ради.
  1. Спеціалісту І категорії (юристу) Жадейкіте Л.А. надавати особам, які підлягають перевірці, юридичні консультації та роз’яснення з питань, що виникатимуть під час проведення зазначеної перевірки.
  1. Керуючому справами виконавчого комітету Шаповал О.С.:

1) ознайомити посадових осіб, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, у тому числі тих, які відсутні на роботі (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебувають у відрядженні, щорічних основних та додаткових відпустках, відпустках без збереження заробітної плати, тощо) з даним розпорядженням;

2) попередити посадових осіб, стосовно яких здійснюється перевірка, що неподання ними заяви, зазначеної у пункті 5 цього розпорядження, або повідомлення у заяві про застосування до них заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 закону, є підставою для звільнення із займаної посади;

3) оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті у день його прийняття;

4) у триденний термін після одержання заяви від особи, яка проходить перевірку, забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті Новенської селищної ради  інформації про початок проходження перевірки особою, копії її заяви та декларації (крім відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом);

5) забезпечити підготовку та подання необхідних запитів органам, що проводять перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади»;

6) забезпечити підготовку та подання селищному голові довідки про результати перевірки;

7) забезпечити зберігання довідок про результати перевірки в особових справах працівників;

8) проводити перевірку відповідно до Закону України «Про очищення влади» щодо осіб, які претендують на зайняття відповідних посад у Новенській селищній раді, у строки та на умовах, визначених Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

  1. Посадовим особам місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження, стосовно яких здійснюється перевірка, у десятиденний строк з дати початку перевірки подати керуючому справами виконавчого комітету Шаповал О.С. :

1) власноручно написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, про згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них за формою згідно з додатком 1 або 2 Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року  № 563;

2) копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, видачу паспорта та місце реєстрації;

3) копії документа, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

4) знеособлену декларацію по майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік в електронному варіанті (сканована копія у форматі pdf).

  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Селищний голова                                                            С.Денисенко

Переглянути pdf-документ>>

Шаповал

302545